Període perinatal

Com en qualsevol etapa de la vida, l’accés a la parentalitat –ser pare o mare- constitueix una crisi existencial. Quan no existeixen problemes importants en tot plegat, pot ser una experiència constructiva i favorable al desenvolupament psíquic. Més habitualment del que pensem, però, hi apareix l’ansietat, la tristesa, una manca d’autoconfiança i un desànim que pot menar a la depressió. L’atenció psicològica és necessària i important per detectar trastorns de l’estat d’ànim en el període perinatal. Quan parlem de període perinatal ens referim al procés de l’embaràs, el part i el postpart i als problemes psicològics que hi poden afectar la mare, el bebè i també en alguns casos el pare. De comú, aquests tipus de problemes passen desapercebuts o se’ls treu la importància que tenen. Malgrat això, les dades ens indiquen que un 20% de les dones pateixen algun tipus de trastorn mental perinatal. La falta de tractament comporta conseqüències a curt i a llarg termini que poden ser d’abast considerable per a la mare, el bebè, però també per a les parelles i les famílies. Un d’aquests problemes és la depressió postpart. No n’és l’únic però sí el més freqüent: s’estima que afecta entre el 10 i el 15% de les dones al llarg de l’any següent al part.