Infantil

La infància és, sense cap mena de dubte, un període privilegiat per al creixement i desenvolupament de les criatures. És l’època en què es construeixen les bases per a la formació de la personalitat, sobretot en els primers dos anys de vida. Les vicissituds d’aquest procés de desenvolupament poden ser diverses en cada nen o nena. El camí de la infància no està exempt de dificultats que en algun moment poden ser motiu de preocupació i patiment per als pares, per a la pròpia criatura, per a l’escola... La gran plasticitat que presenten els infants fa que les intervencions psicoterapèutiques siguin més efectives que en altres moments de la vida. Mentre més petita sigui una criatura, més possibilitats d’afrontar amb èxit els problemes. Una intervenció duta a terme al més aviat possible és una inversió de futur perquè ajuda a prevenir l’emergència de problemes psicològics en altres etapes de la vida. Mentre més tard s’afronten les problemàtiques psicològiques, més recursos de tot tipus hi hem d’esmerçar.